Aktiviteter

Aktiviteter

Et eksempel på tre aktiviteter som er en integreret del af vores hus, er Morgensang, EftermiddagsJam og Fredagssamling.

Morgensang er en aktivitet som starter kl. 8.00 hver morgen mandag til torsdag i Salen. Forældre er meget velkomne og det kan være en rigtig god måde at starte dagen på, hvis man er ny eller blot har lidt ekstra tid. Aktiviteten er meget forskellig alt efter, hvem der står for Morgensang. Det kan være alt fra sange, sanglege, dans, fortælling med musisk indslag, sangkuffert ... Lige nu forsøger vi at udvikle på vores Morgensang, så vi kan bruge aktiviteten til at inddrage forældrene ... særligt nye familier hvor vi gerne vil skabe et tæt tilhørsforhold til den nye institutionsverden. Aktiviteten er frivilligt for børnene at deltage i.

EftermiddagsJam er en aktivitet som starter efter eftermiddagsmåltidet mandag til fredag i Salen eller ude på vores legeplads. Forældre er også meget velkomne i denne aktivitet. Her er vi også ved at udvikle på aktiviteten med henblik på at få forældrenes kulturelle ressourcer i spil: sange, lege fra forældrenes barndom, dans, etc. Det er også helt legalt blot at deltage i den aktivitet som pædagogen har sat i værk. Aktiviteten er frivilligt for børnene at deltage i.

Fredagssamling er en aktivitet for hele huset; vuggestue og børnehave. Den foregår i Salen hver fredag kl. 9.30 og er med til at give fællesskabsfølelse: VI er sammen og VI er Unoder. Alle har en rolle som er veldefineret og en fast plads i Salen. Det giver ro og forudsigelighed, hvilket er vigtigt, når så mange mennesker samles. Vuggestuen starter med Goddag sange og så kobler de øvrige grupper sig på efter en fast turnus. Her er forældre også velkomne i det omfang der er plads. Nye forældre har altid mulighed for at deltage.