Aktiviteter og arbejdsform

Musik, bevægelse og udeliv er centrale elementer i vores pædagogiske aktiviteter. Det folder sig ud i vores pædagogiske læreplanstemaer. I kan læse mere om vores målsætninger og indsatser under bjælken Læreplan.

Vi er meget optaget af, at skabe et godt børnemiljø, og hvordan vi kan inddrage børneperspektivet i vores pædagogiske arbejde. Det betyder, at vi altid er undersøgende på, hvad der rør sig i børnegruppen, både i forhold til den sociale trivsel og i forhold til, hvad børnene er optaget af, inden vi tilrettelægger vores pædagogiske aktiviteter. Vi vil gerne skabe meningsfuld deltagelse for alle vores børn, hvor børnene oplever at være inddraget og dermed får begyndende fornemmelse for demokrati aspektet.

Det skal være "fedt" at være barn! Og det skal vi som Unode og forældre samarbejde tæt omkring. Vi ved, at I forældre er barnets mest betydningsfulde. Derfor er det vigtigt, at også vores samarbejde -forældre og Unoden imellem- bærer præg af meningsfuldhed og en oplevelse af at blive hørt. Barnets OG fællesskabets trivsel, udvikling og læring, bliver vores fælles sag, så børnens fulde potentiale kan folde sig ud i et sund selvværd.  

Vi er altid nysgerrige på at gå nye veje som kan gøre os dygtigere på fx ovenstående. Pt arbejder vi derfor sammen med KulturPrinsen og børnehaver i området i et projekt finansieret af BUPLs udviklingsfond med henblik på at blive endnu dygtigere til at tage imod nye forældre, uanset social baggrund og etnicitet, på en inddragende måde der giver et godt tilhørsforhold for vores nye familier.

Kontakter

Leder Pernille Dam Marcussen

Tlf. 22499733

Mail: pdm@viborg.dk

Pædagogisk personale

Tlf. 87871610 eller 87871611